Manege ten Eysden is een Aequor erkend leerbedrijf voor de paardenhouderij en bied geregeld plaats aan stagiaires.
Om als stagebedrijf voor de beroepsopleiding in aanmerking te komen moet een bedrijf een Aequor erkend leerbedrijf zijn.
Aequor zorgt er ondermeer voor dat het middelbaar beroepsonderwijs aansluit op de behoeften van de praktijk. Er is een reglement waarin precies beschreven staat aan welke eisen een bedrijf moet voldoen om als leerbedrijf te kunnen functioneren. De criteria voor de leerbedrijven zijn vast gesteld door vertegenwoordigers uit het onderwijs en het bedrijfsleven en volgen en analyseren de ontwikkelingen in de praktijk en op de arbeidsmarkt.

Voor meer informatie: www.aequor.nl

Daarnaast kunnen ook leerlingen van andere AOC’s en opleidingen hun stageplaats bij manege ten Eysden doorlopen.