Vroeger heette de manege Hoeve Ten Eijsden. Het was een gemengd bedrijf met 30 ha veeteelt en akkerbouw. Er liepen zo’n 35 koeien en 60 varkens rond. Ook waren er enkele Belgische trekpaarden die op het land moesten werken. Constant Nelissen zwaaide toen de scepter. Helaas is hij in augustus 2003 op 79-jarige leeftijd vrij plotseling overleden.

In 1964 kwamen de eerste paarden. Later nog een aantal merries die gedekt werden. De drukte nam toe en heel voorzichtig begon men met de aanleg van een buitenbak. De varkens werden verkocht en de varkensstal werd verbouwd tot kantine.

Vervolgens was de schuur aan de beurt; na ontruiming ontstond een binnenbak van 25 x 15m. Het laatste verlieten de koeien het bedrijf. Ze maakten plaats voor paardenboxen. Al gauw bleek de buitenbak te klein en zo kwam in 1969 de eerste steen van de nieuwbouw: een binnenbak van 20 x 40m met kantine.